Biotopen verkennen in de Hobokense Polder

L6 ging zoals heel de school op lentewandeling. Tijdens onze lessen O.W. leren we over de verschillende biotopen die onze natuur te bieden heeft. Wij maakten een mooie wandeling in de Hobokense Polder en gingen op zoek naar verschillende dieren - en plantensoorten!