Flinke start in K1

Er werd al flink gespeeld in onze eerste kleuterklassen!