L3 krijgt buitenles

Nu het nog zo'n mooi weer is, moeten we er ook tijdens de lessen van gebruik maken.
De leerlingen van het 3e leerjaar gaan regelmatig naar buiten om daar les te krijgen.
Deze week herhaalde L3a de klok en L3b de getallenlijn tot 100.
Buitenles is zeker voor herhaling vatbaar volgens de leerlingen!!