Contact

Op de globale contactpagina kies je zelf tot welke categorie je bericht hoort.

Standaard gaat je bericht naar de school. Met de meeste vragen, verzuchtingen of bemerkingen kun je er wel terecht.
Gaat het specifiek over de inhoud, werking of structuur van onze voorstelling op het web? Dan kies je beter de categorie 'Website feedback'.