Onze school

Onze school is een dynamische plek voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Onze werking is als een interactief labo waar kinderen experimenteren, observeren, imiteren, ontdekken en veel leren. Wij bieden een krachtig leer- en leefklimaat op school en investeren in mooie, rustige uitgeruste klassen met voldoende educatief materiaal. Dit gecombineerd met gevarieerde lesvormen geeft kinderen rijke leerkansen.

We streven in de toekomst naar een minimalistische inrichting die rust uitstraalt. Onze kinderen worden in onze stedelijke context vaak overprikkeld. Dit willen we in balans brengen met een rustige, maar toch rijke klas- en leeromgeving. 

 

Speel- en leerplekken

We zetten in op een rijke leeromgeving waarin onze visie ten volle kan ontluiken. Dit willen we doen op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier, een manier waar heel het team achter staat. Kinderen moeten spelenderwijs kunnen ontwikkelen. We ontwikkelen speel- en leerplekken waar we onze kinderen stimuleren om zelfstandig of in groep tot leren te komen.

Elk kind bewandelt zijn eigen pad

We zorgen dat elk kind op zijn eigen tempo kan ontwikkelen en geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelmogelijkheden van elke leerling, ook in die van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken aan de ontplooiing van ieder kind door te kijken naar ieders talenten.

Digitalisering in onze school

Kinderen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde mediaomgeving. Wij zetten ook in op de nodige mediawijsheid. Mediawijsheid zien we als hefboom om meer onderwijsdoelstellingen te bereiken. ICT kunnen we integreren in al onze vakken. 

Onze school als katholieke dialoogschool

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. 

Onze school in een diverse samenleving

De harmonische ontwikkeling van elk kind staat voorop. Binnen onze samenleving ervaren onze leerlingen dagelijks de diversiteit. We zien dit als rijkdom en willen die waarderen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met deze diversiteit en dat ze komen tot een harmonieus samenleven. We hebben als school een goede samenwerking met het district Borgerhout. Met deze samenwerking scheppen we vele kansen voor onze kinderen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie proberen we op verschillende manieren te stimuleren. We vinden het belangrijk dat ouders ons zien als partner bij de opvoeding van hun kind. De samenwerking met ons oudercomité vinden we hierbij dan ook zeer belangrijk. De zoektocht naar enthousiaste ouders die ons oudercomité nieuw leven kunnen inblazen blijft echter een uitdaging.