Lagere school

In de lagere school zorgen wij ervoor dat alle leerlingen zich volgens hun mogelijkheden en talenten kunnen ontplooien en stimuleren wij ieders ontwikkeling. Daarbij benutten wij de diversiteit in de klas als meerwaarde voor een krachtig leerproces. Daarbij vormen de ‘veelheid en andersheid’, zoals die aanwezig zijn in onze multiculturele en diverse samenleving, geen bedreiging. 

We trachten tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van elke leerlingen en werken hierbij aan de leer- en ontwikkelingsdoelen uit het Zill-leerplan

 

Onderbouw

(van het eerste tot het derde leerjaar)

In de onderbouw komen de leerlingen regelmatig in het speellabo. Hier komen ze binnen in een creatieve omgeving. De manier waarop de ruimte is ingericht, heeft niet enkel invloed op hoe je je voelt, ook op hoe je leert. We willen spelenderwijs leerinhouden verwerven, remediëren of door pre-teaching ondersteunen.  Zorg- en klasleerkrachten kunnen gebruik maken van deze rustgevende ruimte met kleine groepen. De verschillende leerdomeinen krijgen kansen in deze ruimte. 

Bovenbouw

(van het vierde tot het zesde leerjaar)

In onze bovenbouw hebben we de mogelijkheid om de wanden tussen de beide klassen te openen, zodat er klasdoorbrekend kan gewerkt worden. Zo krijgen vele onderzoekscompetenties een kans. Via groepswerk en hoekenwerk leren ze vrij en zelfstandig te functioneren en verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en anderen. 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

We proberen een samenhangend ontwikkeltraject met zo min mogelijk drempels en blinde vlekken uit te bouwen. Daarom is het belangrijk om de verschillende ontwikkelvelden niet te zien als gescheiden werelden. Waar mogelijk zullen we leerinhouden met elkaar verbinden.

We laten ons hierbij ondersteunen door verschillende methodes die bij onze werking passen: Talent voor taal, Reken Maar voor wiskunde, Veilig Leren Lezen (Kim-versie) voor aanvankelijk lezen,  Op Verkenning voor oriëntatie op de wereld, Tuin van Heden Nu voor godsdienst en Zoufff! (L5) / Super Max (L6) voor Frans. Als een rode draad gaan we muzisch aan de slag en proeven we van kunst tijdens de les, via workshops, uitstappen naar musea, toneel en muziekvoorstellingen.

Lezen om de mooiste avonturen te beleven

Op onze school krijgen boeken een belangrijke plaats waarin leesplezier voorop staat.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag lezen. Wij voorzien dan ook heel wat leesmateriaal om onze leerlingen te prikkelen en te stimuleren om in de wereld van verschillende soorten boeken te duiken. Via het project Bib op school brengt de Antwerpse bibliotheek een deel van hun collectie naar onze school. Ook hebben we een samenwerking met de Arena-bib en gaat elke klas van de lagere school op ontdekking in de bibliotheek. Verder doen wij elk jaar mee met de Leesjury.

Welbevinden

Via tevredenheidsonderzoeken peilen wij naar het welbevinden van onze leerlingen. Op de babbelbank worden ruzies uitgepraat. Via ons babbelhuisje kunnen de leerlingen aangeven als ze een probleem hebben.  Voor gesprekken wordt zeker tijd gemaakt. Wij willen graag dat elk kind zich thuis voelt op school.

Tijdens het kinderparlement kunnen onze kinderen mee participeren in onze school. Door open te staan voor de ideeën, meningen en de gevoelswereld van elke leerling, bevorderen wij  de intrinsieke motivatie. Dit zal leiden tot meer succeservaringen die motiveren en uitnodigen tot verder exploreren, leren en ontwikkelen. 

Wereldklas

De wereldklas is een heel belangrijke schakel in onze zorgwerking.  Anderstalige nieuwkomers worden gedurende enkele uren per week in de wereldklas verwelkomt om spelenderwijs Nederlands te leren en om elkaar te ontmoeten. Het mondelinge taalbad staat in de focus. Wij leggen hier onze focus op het welbevinden en het verwerven van taal. Ze gaan regelmatig op stap buiten de school om kennis te maken met de omgeving van de school en om woordenschat te verruimen.
Daarnaast kan de wereldklas een ontmoetingsplek zijn om klasdoorbrekend en muzisch aan de slag te gaan.