Het CLB helpt

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen. Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen, verpleegkundigen en intercultureel bemiddelaars werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op hen beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken.

Vrij CLB De Wissel – Antwerpen Campust Oost
Hallershofstraat 7, 2100 Deurne
www.vclbdewisselantwerpen.be
+32 3 637 50 60