Inschrijven

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Inschrijvingsperioden gebeuren volgens de voorwaarden van de aanmeldingsprocedure binnen het LOP-Antwerpen. We verzoeken u de procedure te volgen en onze contacturen te respecteren.

Voor meer informatie: