Scholengemeenschap

Franciscusschool behoort tot het schoolbestuur:

vzw KOBA Metropool
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Tel.: 03/304 92 50

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Onze school werkt binnen de scholengemeenschap Pagadder ook nauw samen met volgende scholen:

Sint-Norbertus Groenstraat
Groenstraat 73
2060 Antwerpen
Bezoek de website

Sint-Jan Berchmanscollege
Jodenstraat 15
2000 Antwerpen
Bezoek de website

Pius X
VIIde Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Bezoek de website

De Schatkist
Ferdinand Coosemansstraat
2600 Antwerpen
Bezoek de website

Heilige Familie
Jan Moorkensstraat 95
2600 Berchem
Bezoek de website

Sint Stanislascollege
G. Garittestraat 1
2600 Berchem
Bezoek de website

Basisschool Toermalijn
Paleisstraat 48
Hertsdeinstraat 25
2018 Antwerpen
Bezoek de website