Schoolreglement

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan het schoolreglement. Een stel regels en afspraken, rechten en verplichtingen, die structuur geeft en leidt tot een vruchtbare, groeigevende samenlevingsvorm.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. Wij hopen dan ook dat u mede een voorbeeld stelt.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.