Team


Een begeleidende leerkrachtenstijl en een teamgerichte aanpak van het leren is waar wij voor gaan

Dat houdt in dat de professionele krachten van de teamleden complementair worden ingezet en dat
meerdere leraren samen de zorg - en dus de verantwoordelijkheid - voor eenzelfde groep leerlingen
kunnen opnemen. Dat biedt de mogelijkheid om de specifieke talenten van elk teamlid optimaal te
benutten.
De rol van de leraren kan vergeleken worden met die van een mentor die talenten ontdekt,
ondersteunt, uitdaagt en begeleidt. De ontwikkelingsgerichte aanpak brengt met zich mee dat onze
leerlingen zich bewust zijn van hun vorderingen die ze maken. We geloven rotsvast in de groei en
ontwikkelingskansen van elke leerling. Ook in die van de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.

 

Als team is een goede samenwerking van fundamenteel belang

Onze school wordt gedragen door een gedreven team onder leiding van het kernteam en de directie. We werken samen, overleggen en streven naar kwaliteitsvol onderwijs. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. Zin in leren! Zin in leven! Geldt als het ‘gemeenschappelijk curriculum’. De school is eigenaar van het leerplan. We beschikken over een groot team met veel expertise. We hebben klasjuffen en zorgleerkrachten die in de vorm van co-teaching samen school maken.