L3 leert in het speellabo over lengtematen

Hoe hoog is de deur?
Hoe breed is de tafel?
Hoe groot ben ik zelf?
Hoe lang zijn de voorwerpen die we vinden in de zandbak?
Zo hoog mogelijke torens bouwen.
Torens bouwen die groter of kleiner zijn dan de andere.

L3 ging al spelend aan de slag in het speellabo over lengtematen.